Torre de La Sagrera

El casal de barri Torre de La Sagrera és un espai participatiu de titularitat municipal des d'on volem contribuir al desenvolupament comunitari i a l'enriquiment social i cultural del barri de La Sagrera, donant resposta a les propostes del veïnat, associacions, i equipaments a través d'un espai dotat d'infraestructures i recursos per a la participació i la implicació ciutadana.

La torre de la Sagrera és un projecte de gestió comunitària, que parteix de la idea que l'equipament és un bé comú del barri i, per tant, el territori té el dret i la responsabilitat de participar en la seva gestió. La Federació Torre de La Sagrera és l'entitat que gestiona l'equipament i aglutina sis associacions que duen a terme la seva tasca ordinària dins l'espai:

 • Associació de Veïns i Veïnes de La Sagrera
 • Drac, Diables i Gegants de La Sagrera
 • Agrupament Escolta i Guia Pau Casals
 • Associació Gastronòmica Esquenes Platejades
 • Associació Recreativa Juguem
 • Associació Social Andròmines

PROGRAMACIÓ TRIMESTRAL DE TALLERS I ACTIVITATS

INSCRIPCIONS OBERTES A PARTIR DEL 12 DE SETEMBRE!

Llegenda

F - Activitat familiar

I - Activitat infantil

AC - Activitat comunitària

Activitat accessible per a persones amb mobilitat reduïda

Activitat accessible per a persones amb visió reduïda

Activitat accessible per a persones amb discapacitat auditiva

Activitat accessible per a persones amb discapacitat intel·lectual

A tenir en compte

 1. Trobareu la descripció de les activitats al web torrelasagrera.org
 2. La durada de les activitats s’especifica en la descripció de cadascuna d’elles. La data d’inici serà la setmana de l’1 d’octubre, a no ser que s’especifiqui una altra data a la descripció de l’activitat.
 3. Per realitzar els cursos i tallers es requereix inscripció prèvia del 12 al 29 de setembre de 2018 EXCLUSIVAMENT de manera presencial, de dilluns a dissabte de 10h a 14h i de 16h a 21.30h. Cal tenir en compte que la Torre romandrà tancada el dilluns 24.
 4. El pagament es farà EXCLUSIVAMENT en efectiu.
 5. Una persona podrà inscriure a d'altres sempre que porti el DNI (o una fotocòpia) de la persona que inscriurà i una autorització.
 6. En cas d'inscripcions de menors, els tutors hauran de demanar el full d'autorització al menor, a la recepció de l’equipament.
 7. No es reservarà plaça per telèfon o correu electrònic.
 8. El centre es reserva el dret de suspendre les activitats per no arribar al mínim de places establertes o per altres raons tècniques.
 9. Tots els tallers començaran 5 minuts després i acabaran 5 minuts abans de l’hora marcada en el programa.
 10. Consultar al web o a la recepció del centre el material complementari de cada activitat.
 11. Per a les activitats que impliquen moviment es recomana l’ús de roba còmoda.
 12. Es proposaran dies de recuperació de les sessions perdudes per causes alienes a l’usuari.
 13. Els dies festius, no hi haurà activitats. Els dies de tancament que corresponen a aquest trimestre i que per tant, el centre romandrà tancat són el 12 i 13 d’octubre, 1 de novembre i 6, 7 i 8 de desembre.
 14. Cal indicar al responsable de l’activitat qualsevol aspecte de salut destacable que s’hagi de tenir en compte a l’hora de realitzar el taller.
 15. El centre declina tota responsabilitat per pèrdua de material i d'objectes de valor econòmic o personal.
 16. El centre es reserva el dret de variar la programació, l’horari, el professorat o la ubicació d’una activitat si ho considera necessari.
 17. La inscripció a un taller significa l'acceptació d'aquesta normativa.
 18. La Torre de La Sagrera segueix els estàndards de preus dels equipaments municipals. El preu d’1 hora d’activitat és de 4,10 euros, IVA inclòs.
 19. Les activitats comunitàries, especificades en el programa, són gratuïtes. La participació en aquestes implica un donatiu de 10 euros destinat a un projecte social que escollirem entre tots els usuaris i les usuàries de la Torre de La Sagrera.


HORARI D'OBERTURA

De dilluns a dissabte de 10 a 14 h. i de 16 a 21.30 h.

Adreça

Berenguer de Palou 64-66, 08027 Barcelona

Contacte