programma 2024

9.00 tot 10.00 INFOSESSIES   

voor directeurs, beleidsondersteuners en zorgcoördinatoren

Leren centraal, hoe een klas en school leergericht organiseren.

door Steven Mannens
schoolontwikkelaar onderwijsadviseur Leren Vlaanderen

Het effectief leren gebeurt niet spontaan. Het is voor de lerenden, voor de leerkrachten en voor de school als organisatie geen appeltje-eitje. Het antwoord op deze uitdaging waarvoor je als leraar of als leidinggevende staat, is ‘Leren Centraal’ plaatsen. Dat vergt leergericht werken en leergericht organiseren. We vertrekken vanuit een kern van leren en wat die kern versterkt. Hoe de verschillende bouwstenen in elkaar haken en hoe ze elkaar versterken, wordt helder. Zo krijgen ze een meer bewuste plaats in het leerproces.

Verder krijg je een beeld wie welke rol bij voorkeur opneemt in de school. De ontwikkeling van de lerende is namelijk een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Dat veronderstelt zichtbaar gedrag.
Je krijgt een kader en belangrijke handvatten om het leren centraal te plaatsen. We vertrekken vanuit echte klaspraktijken en schoolvoorbeelden.


schrijf je hier in  →

 

voor lager onderwijs

Elke leerling aan boord : effectieve formatieve evaluatie in de klas.

door Maxime Bultheel
begeleider professionele ontwikkeling en onderzoeker binnen Expertisecentrum Onderwijs en Leren (Thomas More Hogeschool)

Goede evaluatie is veel meer dan enkel toetsen of beoordelen en kan sterker ingezet worden dan slechts op het einde van een leerproces. In deze vorming wordt aangetoond in welke mate evaluatie het leerproces van leerlingen kan ondersteunen. Het is namelijk een krachtig middel om de kwaliteit van je instructie te versterken én het biedt kansen om beter te leren. Een cruciaal element van  ’evaluatie als didactische aanpak’ of anders gezegd ‘formatieve evaluatie’ is het voorzien van feedback.  Hoe geef je rijke, ontwikkelingsgerichte feedback die leerlingen aan het denken zet en houd je het haalbaar voor jezelf ? Hoe maak je je verwachtingen helder zodat leerlingen weten waar de lat ligt ? Hoe kan feedback de zelfregulerende vaardigheden van leerlingen ontwikkelen zodat ze ook zelf op zoek gaan naar feedback ? We delen daarbij tal van praktijkvoorbeelden die je kunnen inspireren voor je eigen klaspraktijk.

 

schrijf je hier in  →

 

voor basisonderwijs

Iedereen mee ! Versterk laaggeletterde ouders en verhoog zo je ouderbetrokkenheid.

door Ligo
Centra voor Basiseducatie

Herken je dit ?
Katrien staat voor een gesloten schoolpoort. Ze begrijpt het vakantieschema van de school niet goed.
Yakoub weet niet of zijn zoon goede punten heeft. Hij begrijpt de cijfers en de tabel op het schoolrapport niet goed. Smartschool is Manuella’s ding niet. Daardoor mist ze alle brieven van de meester. Daan gaf zijn kind te veel geld mee voor de uitstap. Hij kon de totale kosten moeilijk inschatten.

1 op 7 volwassenen in Vlaanderen is laaggeletterd. Ze hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Ook in jouw school zitten kinderen van laaggeletterde ouders. Een schoolrapport lezen, mailen met de juf, helpen met huiswerk of het schoolplatform gebruiken, is voor deze ouders niet gemakkelijk. Gelukkig is het nooit te laat om bij te leren !

Samen met scholen versterkt Ligo laaggeletterde volwassenen in hun rol als ouder. Hierdoor verhoogt de betrokkenheid met de school.

In deze infosessie : leer je laaggeletterdheid bij ouders herkennen, krijg je praktische tips om te communiceren met laaggeletterde ouders, hoor je hoe jouw school kan samenwerken met Ligo via een aanbod op maat.


schrijf je hier in  →

10.30 - 12.00 PLENUM   

Kinderarmoede

door professor dr. Peter Adriaenssens
kinder- en jeugdpsychiater

De kinderarmoede piekt. Het zit ons dichter op de huid dan 20 jaar geleden. We lijken niet op te kunnen tegen de stormgolf van opklimmende cijfers. Over de oorzaken wordt geregeld geschreven: werkloosheid, meer eenoudergezinnen, dure huurprijzen, het dagelijkse leven kost meer en meer, het zijn vaak dezelfde mensen die geen kansen krijgen. Al die kennis lijkt ons killer te maken. Het doet ons de machteloosheid aanvaarden: aan al die elementen kunnen wij niet veel veranderen, de regering moet het maar oplossen. Vroeger was het onze eigen schuld, vandaag steken we het op de economie.

In deze lezing legt Peter uit waarom leven in armoede een normale ontwikkeling extra bedreigt. Maar ook hoe deze kennis ons de weg wijst naar herstel. De effecten van armoede zijn namelijk omkeerbaar, daar moeten we op inzetten.

 

schrijf je hier in  →

13.30 - 15.00 INFOSESSIES   

voor basisonderwijs

Samen sterk in de klas : houvast bij teamteaching.

door Mieke Meirsschaut en Dries Mariën
ESTAFETT – Teamteaching voorbij de perceptie

Met 'meer handen in de klas' kun je als schoolteam beter inspelen op de toenemende diversiteit bij je leerlingen. Teamteaching kan een hefboom zijn voor kwaliteitsvol onderwijs. Samen lesgeven blijkt namelijk leerrijk voor leerlingen, maar ook voor jezelf als leerkracht. Maar hoe organiseer je dit en welke vormen kan teamteaching aannemen ? Vanuit het ESTAFETT onderzoeksproject delen we inzichten, maar ook concrete praktijktools en voorbeelden.

Laat je inspireren om teamteaching vorm te geven in jouw klaspraktijk !

Nieuwsgierig ? https://www.teamteaching-estafett.be/

 

schrijf je hier in  →

 

voor kleuteronderwijs

Trip trap naar meer duurzaamheid in de kleuterklas.

door Ann Matton
educatief medewerker Djapo

Kun je met kleuters rond duurzaamheid werken ? Absoluut ! Tijdens deze vorming inspireren we (student-)leerkrachten met werkvormen, ideeën en concreet lesmateriaal.

Zet je duurzame bril op

Wist je dat duurzaamheid perfect aansluit bij veel thema's waarrond kleuterleerkrachten dagelijks werken? Van verkeer, familie en de wondere onderwaterwereld: in deze vorming leer je om deze thema's met een duurzame bril te bekijken. Je wordt daarbij geholpen door Gloob en Teo, twee beste vrienden die graag zorg dragen voor elkaar en de wereld rondom hen.

Na de verhalen is het tijd voor actie. Je leert werkvormen en lesmaterialen kennen waarmee je de verhalen van Gloob en Teo tot leven brengt.

 

schrijf je hier in  →

 

 

13.30 - 15.30 INFOSESSIES   

voor basis- en secundair onderwijs

(Bijna) alles over onderwijspensioenen

door Bert Feys
COC

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om op pensioen te kunnen gaan ? Hoe wordt het pensioenbedrag berekend ? Wat is de invloed van opnemen van een verlof ?

Doelgroep : vast benoemde personeelsleden in onderwijs die zicht willen krijgen op de berekening van hun pensioendatum en pensioenbedrag.

 

schrijf je hier in  →

en verder nog