E Tūwharetoa e!

Kia āta whakatere i te waka

Kei mōnehunehu te kura

Kei pariparia e te tai

Kia whakamārotia atu anō ka whakahokia mai ki

Te Kapua Whakapīpī

Ka mate kāinga tahi

Ka ora kāinga rua

nā Tamamutu

Behold Tūwharetoa!

Take care when launching your waka

Lest it be overcome by the tide and the decorative plumes be drenched

It is all very well to venture forth but your strength lies with your people

A person who stands alone perishes, one who stands beside their people endures

by Tamamutu