Stawki

Stawki wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego obowiązujące od 31.10. 2019 r. określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1975/1


Tabela-stawek-za-czynności-tłumacza-przysięgłęgo-2019_UA.pdf

Każde zlecenie jest wyceniane indywidualnie na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego.