วิชาเลือกเสรี

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศการเลือกวิชาเลือกเสรี ม.5 และ ม.6

เนื่องจากสถานการณ์ covid-19 โรงเรียนขอยกเลิกการเลือกเดิมที่เคยเลือกไว้

โปรดอ่านข้อกำหนดใหม่ให้เข้าใจ

  • การเลือกใหม่จะแบ่งกลุ่มเลือกเป็นนักเรียนเลขที่คี่และเลขที่คู่

  • นักเรียนแต่ละคนจะสามารถเลือกได้เพียง 1 วิชาเท่านั้น

  • เปิดให้เลือกวิชาเลือกเสรี ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม ถึง 5 กรกฎาคม 2563

  • แต่ละวิชาจะรับจำนวนจำกัด 40 คนเท่านั้น(มาจากเลขที่คี่ 20 คน เลขที่คู่ 20 คน)

  • ถ้าวิชาใดเต็มนักเรียนจะต้องไปเลือกวิชาอื่นแทน

  • ระบบจะปิดในวันอาทิตย์ที่ 5 ก.ค. 2563 เวลา 18.00 น.