Påmelding & priser

    • Klikk her for å komme direkte til påmeldingsskjema.
    • Påmeldingsfrist : september 2019
    • Påmeldingsavgift: 950,- pr. lag
    • Overnatting inkl frokost/taco middag/underholdning: 550,- pr. spiller. To ledere går gratis. Les mer om overnatting her