Påmelding & priser

    • Invitasjon og informasjon KOMMER
    • Klikk her for å komme direkte til påmeldingsskjema - IKKE ÅPEN ENDA
    • Påmeldingsfrist : september 2019
    • Påmeldingsavgift: 950,- pr. lag
    • Overnatting m/mat/drikke/underholdning: 550,- pr. spiller. To ledere går gratis.