Tjøme Fotball

Styret består av følgende personer:

Leder: Hilde Hauge, 922 26 828 leder@tjomefotball.no

Nestleder: Anne Mari Treangen, 97 19 17 78 nestleder@nestleder.no

Kasserer: Lars Karlstedt Hanssen, kasserer@tjomefotball.no

Sekretær:

Materialforvalter: Iver Røseth, 90099130 mf@tjomefotball.no

Kioskansvarlig: Christina Rasmussen, 98205796 kioskansvarlig@tjomefotball.no

Sportslig leder: sport@tjomefotball.no