JobT-Tech

รวมข่าวรับสมัครงานจากที่ต่างๆ

รับสมัครด่วน!!!

บริษัทจันวาณิชย์ เปิดรับสมัคร พนักงาน Past Time, พนักงานฝ่ายผลิต, พนักงานควบคุมเครื่องจักร และผู้ช่วยช่างพิมพ์

ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท นารูลา นันวูเว่น จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านผลิตและจำหน่ายผ้าเส้นใยสังเคราะห์ มีความประสงค์ต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการตลาด, หัวหน้าฝ่ายโลจิสติกส์และคลังสินค้า, เจ้าหน้าที่ผสานงานขาย และเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

เปิดรับสมัครงาน

บริษัท โรงหล่อ ก.เจริญ จำกัด & บริษัท ทวีพันธ์อินดัสตรี้ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน

รับสมัครพนักงาน

บริษัท แพนสยาม แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด เปิดรับสมัคร ช่างไฟฟ้า ช้างซ่อมบำรุง และช่างเขียนแบบ **ยืนดีรับนักศึกาาจบใหม่**

ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท วัฒน์ทวีฟู้ดส์ ดำเนินการร้านอาหารภายใต้แบรนด์ "ซานตาเฟ่" กำลังเปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา

งานสำหรับนักศึกษาจบใหม่

บรัษัทเปิดให้โอกาสนักศึกษาจบใหม่ที่อยากมีประสบการณ์การทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ อยากพัฒนาตนเองและเติบโตไปพร้อมกัน

โครงการรักศึกษาฝึกงาน

Mezzo Coffee เปิดโคตรงการรับนักศึกษาฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้จากห้องเรียนไปใช้ในการปัฎิบัติงาจริงเพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะในการเรียนรู้

เปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบ ปวช. หรือ ปวส.

บริษัท เจ แอนด์ ที เวลดิ้งซัพพาย จำกัด ประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่าย รวมถึงเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับงานเชื่อมดลหะทุกประเภท