Timmele Miniby

Timmele Miniby, som är tänkt att  visa hur Timmele By (kyrkbyn) såg ut före Laga skifte (1880 - 1884), är uppförd i skala 1:10.

I feb 2005 samlades byalaget i Timmele By där idén till minibyn presenterades och det bestämdes att den skulle byggas. Leader Plus Sjuhärad hjälpte till med finansiering för inköp av materiel och inhyrt entreprenad. För att få ut dessa pengar var kravet att vi utförde över 1700 ideella arbetstimmar. 
Tack vare att vi fick tillgång till slöjdsalen i Ätradalsskolan, så underlättades arbetet att fixa väggar, tak, fönster och  dörrar mm. En gång i veckan träffades vi och jobbade intensivt under lite tjôt.
Underlag för byggandet var skifteshandlingar, protokoll och karta, samt gamla kort. I protokollen var husen beskrivna till mått, väggbeklädnad, takbeklädnad mm.
Under sommaren 2006 planerades området för utplacering av husen också i skala 1:10, i möjligaste mån.
Efter ca 2500 ideella timmar invigdes  Timmele Miniby den 20 augusti 2006  där byalaget först utförde ett litet skådespel, "De häringa skeftet, va sa de va bra för?" och därefter genomfördes invigningen inför ca 300 besökande genom att Annika Andersson från Leaderplus Sjuhärad och byfogden Anders Neuman klippte banden i gapet.


Lite bilder från invigning 20 augusti 2006

"De häringa skeftet, va sa de va bra för?"

Kyrkan i Timmele Miniby

Gästgifvargårdarna

Nilsagårdarna

Garveriet

Klockaregården

Backstugan Sanden

Frälsegården

Svinhus o smedja på Klockargården

Förbeställda guidningar kan göras och kontakt tas antingen genom info@timmele-miniby.nu
eller direkt till:

Anders Neuman Lars Neuman
070-587 63 03 070-246 09 41