ARVOT - Arvioinnilla oppimisen taitajaksi

Yleiskuvaus

ARVOT - arvioinnilla oppimisen taitajaksi on kaksivuotinen Opetushallituksen rahoittama kehittämishanke. Toiminnan tavoitteena on kehittää

1. peruskoulussa oppimisen aikaista arviointia oppijalähtöiseksi, oppimiseen innostavaksi ja oppijan vahvuuksia korostavaksi

2. kriittisesti ja yhteistoiminnallisesti pedagogisissa vuorovaikutustilanteissa realisoituvaa arviointiajattelua ja arviointikäytäntöjä.

Hanketta koordinoi Oulun normaalikoulu ja se toteutetaan yhteistyössä Joensuun normaalikoulun kanssa.

Aikataulu

ARVOT-hankkeen toteutusaika on 22.2.2017 - 31.12.2018.

Kevätlukukaudella 2018 hankkeessa keskityttiin formatiivisen arvioinnin kokeilu- ja kehitystyöhön luokissa. Syyslukukauden 2018 aikana kokeilu- ja kehitystyön tulokset koostetaan ja julkaistaan vuoden lopussa kaikille avoimena verkkojulkaisuna.

Hankesuunnitelma

ARVOT_hankesuunnitelma