ARVOT - Arvioinnilla oppimisen taitajaksi

Yleiskuvaus

ARVOT - arvioinnilla oppimisen taitajaksi on kaksivuotinen Opetushallituksen rahoittama kehittämishanke. Toiminnan tavoitteena on kehittää

1. peruskoulussa oppimisen aikaista arviointia oppijalähtöiseksi, oppimiseen innostavaksi ja oppijan vahvuuksia korostavaksi

2. kriittisesti ja yhteistoiminnallisesti pedagogisissa vuorovaikutustilanteissa realisoituvaa arviointiajattelua ja arviointikäytäntöjä.

Hanketta koordinoi Oulun normaalikoulu ja se toteutetaan yhteistyössä Joensuun normaalikoulun kanssa.

Hankkeen tulokset

ARVOT-hankkeen toteutusaika oli 22.2.2017 - 31.12.2018.

Hankkeen tulokset ovat nähtävillä hankkeen verkkojulkaisussa: https://arvot.mobiezine.fi/zine/2/cover

Hankesuunnitelma

ARVOT_hankesuunnitelma