งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม กับ TSC ชวนเด็กไทย...เลิกใช้ถุงพลาสติก

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม covit-19 กับ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม