แฟนเพจโรงเรียน
เว็บไซต์โรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ทั่วไป

วันที่ 8 เมษายน 2562 มอบตัวระดับชั้น ม.1

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

วันที่ 9 เมษายน 2562 มอบตัวระดับชั้น ม.4

เวลา 09.00 - 12.00 น.

สถานที่

- ตรวจเอกสารที่ใต้ถุนอาคาร 1

- รับมอบตัวบนหอประชุมสุขใจ(ตรงข้ามอาคาร 5)

1. ให้นักเรียนเตรียมเอกสารตามที่โรงเรียนได้แจ้งไปแล้วในวันรายงานตัวให้ครบ

2. ในการมอบตัวให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาพร้อมกับนักเรียน

3. นักเรียนทุกคนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น (รวมถึง นร.พวค.ที่จะมาซื้อชุดด้วย)

4. ให้เตรียมเงินค่าชุดพละ

4.1 เสื้อพละ ตัวละ 200 บาท

4.2 เสื้อสี ตัวละ 180 บาท

4.3 กางเกงพละ ตัวละ 220 บาท

***หากนักเรียนไม่มามอบตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์***


*ปฏิทินการสมัครนักเรียนเป็นไปตามระเบียบของ สพฐ. ทางหน่วยงาน สพฐ.เป็นหน่วยงานที่กำหนดปฏิทินทั้งหมด ทางโรงเรียนไม่ได้กำหนดวันเวลา ด้วยตนเอง แจ้งเพื่อโปรดทราบ!!!!!

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการพิเศษ ห้องเรียน พวค./MEP.

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 รอบทั่วไป ห้องเรียนปกติ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการพิเศษ ห้องเรียน พวค.

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบทั่วไป ห้องเรียนปกติ

ปฏิทินรับนักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ติดต่อสอบถามได้ที่ ห้องวิชาการ อาคาร 4 โรงเรียนเทิงวิทยาคม

อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

เบอร์โทร 053-795787 ,053-795474