แบบประเมินเพื่อรู้จักและวิเคราะห์ผู้เรียน

แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน SDQ

แบบประเมิน SDQ ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง


แบบประเมิน SDQ ฉบับผู้ปกครองประเมินนักเรียน


แบบประเมิน SDQ ฉบับผู้ครูประเมินนักเรียน


ติดต่อสอบถาม

ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

ครูนรินทร์
082-932-6931


HOW TO :

  • วิเคราะห์พหุปัญญา แปลผลเป็น กราฟใยแมงมุม ออกเป็นไฟล์ pdf https://youtu.be/7x7YLVpoqa8

  • แปลผลวิเคราะห์ลีลาการเรียนรู้ของนักเรียน https://youtu.be/4cxUAi6krNg

  • ประเมิน EQ อัตโนมัติด้วย google form พร้อมสรุปรายห้องใช้ได้ทั้งโรงเรียน https://youtu.be/-LIyG9WLA4s

  • แปลผลอัตโนมัติ ดัชนีมวลกาย BMI ด้วย google form พร้อมส่งเมล์ https://youtu.be/20LoAxvOsbc

  • ฟอร์ฒการทำแบบบันทึกเยี่ยมบ้านออนไลน์ ตอนที่ 2 แทรกภาพได้ https://youtu.be/Lo4kcvodph4