ระบบเช็คเวลาเรียนออนไลน์ DLTV

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

ตารางการจัดการเรียนรู้ออนไลน์

ระยะทดลอง (18 พ.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563)

สู้ๆ ครับ

ไม่ควรเช็คชื่อเร็วเกินไป หรือ ช้าเกินไปนะ

แต่สามารถเรียนย้อนหลังหรือดูฉายย้อนหลังได้

เช็คชื่อในระบบรายชื่อนักเรียนก็จะอยู่หลังๆ นะ

สู้ๆ ค่ะ