กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีประจำปี "ฟ้า-ขาว เกมส์" เป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ส่งเสริมความสามัคคีของหมู่คณะ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ เพิ่มทักษะกีฬาที่สำคัญ ปลูกฝังคุณธรรม ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยการแข่งขันกีฬาสีและนันทนาการ “ฟ้า-ขาว เกมส์” มีคณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้นประมาณ 3,000 คน ประกอบด้วย คณะสี 6 สี คือ สีเหลือง สีชมพู สีเขียว สีแดง สีม่วง และสีน้ำเงิน กีฬาที่จัดให้มีการแข่งขัน มีทั้งหมด 7 ประเภท คือ ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เปตอง ตะกร้อ แบดมินตัน และว่ายน้ำ นอกจากนี้ยังมีการประกวดขบวนพาเหรด เชียร์ลีดเดอร์ และกองเชียร์

:: สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาสีและนันทนาการ คลิกที่นี่

:: กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีและนันทนาการ คลิกที่นี่

:: รูปภาพกิจกรรม คลิกที่นี่

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

เลขที่ 421 หมู่ 6 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5315-2072, 0-5315-2153