ขออภัยในความไม่สะดวก ขณะนี้เจ้าหน้าที่ฯ กำลังตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

จะอัพเดทสถานะอีกครั้งในวันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ในวันถัดไป

สมัครวิ่งมินิมาราธอน (เสื้อวิ่ง + เหรียญที่ระลึก) 399.-

สำหรับนักเรียน/ผู้ปกครอง

สำหรับครูและบุคลากร

สำหรับบุคคลทั่วไป

การสมัคร

 • รับสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์เท่านั้น
 • กรอกรายละเอียดผู้สมัคร ตามแบบฟอร์ม และโดยโอนเงินค่าสมัครได้ที่ :

ชื่อบัญชี : โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เพื่อกิจกรรมวิ่งครบรอบ 20 ปี ท.6

เลขที่บัญชี : 539-0-59371-5

ธนาคาร : กรุงไทย สาขา : ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย

 • หากมีรายชื่อ แสดงว่าได้สมัครเสร็จสมบูรณ์แล้ว
 • สามารถตรวจสอบรายชื่อได้หลังจากยืนยันการชำระเงิน 1 วัน
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 064-5743913

กำหนดการ

วันเสาร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

 • 05.00 น. ลงทะเบียนวิ่ง
 • 06.09 น. พิธีเปิดงาน โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย
 • 06.29 น. ปล่อยตัวเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ
 • 08.30 น. นักเดิน-วิ่ง เข้ารับเหรียญที่ระลึก รับประทานอาหารเช้า และอาหารว่าง
 • 09.30 น. พิธีมอบโล่รางวัล และขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงาน
 • 10.30 น. พิธีปิดงาน

เส้นทางการวิ่ง (8.5 km)

การรับเสื้อ

 • รับเสื้อและเบอร์วิ่ง วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562

ณ ห้องลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย


หลักฐานการรับเสื้อ-เบอร์

- กรณีรับด้วยตนเอง : แสดงบัตรประชาชน หรือหลักฐานที่ระบุตัวตนของนักวิ่ง

- กรณีฝากรับแทน : สำเนาบัตรของผู้ฝาก เขียนระบุให้ผู้ใดเป็นผู้รับ และบัตรประชาชนของผู้รับแทน

- บริการจัดส่งเสื้อ-เบอร์ : ค่าจัดส่ง 50 บาท/คน

เสื้อที่ระลึก

20 ปี ท.6 20 ปี แห่งคุณภาพ

ราคา 359.-

 • กรณีโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ โทรได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 ถึง 17:00