วันที่ 14 มกราคม 2560 ตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ร่วมแสดงดนตรีในงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 14 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2560-วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

344345.t.mp4
344472.t.mp4