|| ข่าว/ประกาศ/สาระความรู้

คนแต่ละสไตล์เป็นอย่างไร ? (สาระความรู้)

เครื่องมือในการวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อให้รู้สไตล์และรูปแบบการสื่อสารของตนเอง เพื่อให้การสื่อสารประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม

ลูกเต๋าพิสดาร (สาระความรู้)

บทความนี้นำเสนอเกี่ยวกับ “เกมลูกเต๋าพิสดาร” ซึ่งมีความพิเศษคือ ผลรวมของแต้มที่อยู่บนหน้าตรงข้ามกันจะไม่เท่ากับ 7

ส่วนวิธีการเล่น ความรู้และประโยชน์ที่จะได้รับจากการเล่นเกมนี้คืออะไร สามารถกดอ่านเพิ่มเติมได้ค่ะ อ่านเพิ่มเติม

ความน่าจะเป็นที่ไม่น่าจะเป็นลองเล่นเห็นได้ด้วยคณิตศาสตร์ (สาระความรู้)

บทความนี้นำเสนอสถานการณ์ “ปฏิทรรศน์ทางคณิตศาสตร์” เกี่ยวกับความน่าจะเป็น 3 สถานการณ์ ได้แก่ ปฏิทรรศน์วันเกิด ปฏิทรรศน์มอนตีฮอลล์ และปฏิทรรศน์จดหมายสองซอง ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้เป็นกรณีอภิปรายในชั้นเรียน เพื่อแสดงถึงประโยชน์ของหลักการต่าง ๆ เกี่ยวกับความน่าจะเป็น อ่านเพิ่มเติม

ORIGAMI กับคณิตศาสตร์ (สาระความรู้)

ศิลปะการพับกระดาษ ORIGAMI สามารถนำมาช่วยในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้อย่างไร ลองหาคำตอบได้ในบทความนี้ อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมแนะแนวการเรียนและการศึกษา (ข่าวกิจกรรม)

กลุ่มนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมแนะแนวการเรียนและการศึกษาต่อแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

อ่านเพิ่มเติม