|| ข่าว/ประกาศ/สาระความรู้

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดโครงงานนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ภาคเหนือ อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลักสูตร SM PLUS ม.3 ระหว่างวันที่ 18-21 มกราคม 2561 (กิจกรรมนักเรียน)

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ในการเป็นมัคคุเทศก์อาสาปฎิบัติหน้าที่ในงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 14 ณ สวนตุงและโคม (กิจกรรมนักเรียน) อ่านเพิ่มเติม

คนแต่ละสไตล์เป็นอย่างไร ? (สาระความรู้)

เครื่องมือในการวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อให้รู้สไตล์และรูปแบบการสื่อสารของตนเอง เพื่อให้การสื่อสารประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมสอนเสริมประสบการณ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (กิจกรรมหลักสูตร Esc)

วันที่ 17 มกราคม 2561 คณะอาจารย์จากโปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เข้าร่วมสอนเสริมประสบการณ์ อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมแนะนำหลักสูตร จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (กิจกรรมแนะแนว)

คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตร อ่านเพิ่มเติม

นักเรียนแสดงดนตรี ในงานเชียงรายดอกไม้งาม (กิจกรรมนักเรียน)

วันที่ 14 มกราคม 2560 ตัวแทนนักเรียนของโรงเรียน ร่วมแสดงดนตรีในงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 14 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2560-วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม

ลูกเต๋าพิสดาร (สาระความรู้)

บทความนี้นำเสนอเกี่ยวกับ “เกมลูกเต๋าพิสดาร” ซึ่งมีความพิเศษคือ ผลรวมของแต้มที่อยู่บนหน้าตรงข้ามกันจะไม่เท่ากับ 7

ส่วนวิธีการเล่น ความรู้และประโยชน์ที่จะได้รับจากการเล่นเกมนี้คืออะไร สามารถกดอ่านเพิ่มเติมได้ค่ะ อ่านเพิ่มเติม

ความน่าจะเป็นที่ไม่น่าจะเป็นลองเล่นเห็นได้ด้วยคณิตศาสตร์ (สาระความรู้)

บทความนี้นำเสนอสถานการณ์ “ปฏิทรรศน์ทางคณิตศาสตร์” เกี่ยวกับความน่าจะเป็น 3 สถานการณ์ ได้แก่ ปฏิทรรศน์วันเกิด ปฏิทรรศน์มอนตีฮอลล์ และปฏิทรรศน์จดหมายสองซอง ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้เป็นกรณีอภิปรายในชั้นเรียน เพื่อแสดงถึงประโยชน์ของหลักการต่าง ๆ เกี่ยวกับความน่าจะเป็น อ่านเพิ่มเติม

ORIGAMI กับคณิตศาสตร์ (สาระความรู้)

ศิลปะการพับกระดาษ ORIGAMI สามารถนำมาช่วยในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้อย่างไร ลองหาคำตอบได้ในบทความนี้ อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมแนะแนวการเรียนและการศึกษา (ข่าวกิจกรรม)

กลุ่มนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมแนะแนวการเรียนและการศึกษาต่อแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

อ่านเพิ่มเติม