RECURSOS TIC PER A CHROMEBOOK

En aquest web es recullen les aplicacions que utilitzem a l'Escola Pia de Terrassa. Com que comencem a treballar amb els Chromebooks i hi ha molta gent que no hi està habituada, hem creat aquest web per poder trobar alternatives a les aplicacions que tothom coneix.

A més, ens serveix perquè tots els professors utilitzem les mateixes aplicacions i evitar així que els alumne hagin d'aprendre moltes aplicacions que fan el mateix.

No pretén ser un llistat exhaustiu, ni tan sols indicar les millors aplicacions. Simplement indiquem les que algun professor ha treballat amb els alumnes. A més, està en contínua revisió.