Våre samarbeidspartnere

For at vi skal kunne drive TeknoLab er vi helt avhenige av gode støttespillere. Her er en oversikt over de som er med å bidra til det viktige arbeide med å øke interessen for teknologi og realfag

First Lego League er det absolutt største enkeltprosjekt vi gjennomfører hvert år. Her har vi egne støttespillere som er med å bidrar til dette konkrete prosjektet. Støttespillere i så langt i 2021 er:

Og ikke minst er vår store støttespiller som gjorde det hele mulig fra starten