Technik Rolnik

Kwalifikacje w zawodzie Technik Rolnik:

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej;

ROL.10. Organizacja i nadzorowanie

produkcji rolniczej


Nauczymy Cię:

 1. wykonywania prac związanych z produkcją roślinną oraz zwierzęcą

 2. obsługiwania maszyn i urządzeń rolniczych

 3. planowania i organizowania produkcji rolniczej w gospodarstwie rolnym

 4. prowadzenia nowoczesnej produkcji rolniczej

 5. nadzorowanie produkcji rolniczej

 6. prowadzenia hodowli roślin, hodowli i chowu zwierząt, ich żywienia, rozrodu i pielęgnacji

 7. szacowania i kalkulacji podejmowanych decyzji

 8. korzystania z dotacji unijnych, programów rozwojowych gospodarstw rolnych

 9. i wielu innych przydatnych w życiu rzeczy


TYLKO U NAS!

Możliwość zdobycia prawo jazdy kat. T !!!


Praktyki zawodowe:

 • odbywają się w II klasie (4 tygodnie);

 • poznasz wiele ciekawych gospodarstw oraz przedsiębiorstw rolnych i stosowanych w nich nowoczesnych technologii

 • pomogą Ci przygotować się do egzaminu zawodowego

 • możesz odbyć je w Niemczech


Dodatkowo w T2 czeka na Ciebie wiele atrakcji:

liczne ciekawe wyjazdy do nowoczesnych gospodarstw bądź przedsiębiorstw związanych z rolnictwem w ramach zajęć praktycznych

udział w targach rolniczych

współpraca z KRUS, ODR oraz ARiMR

możliwość udziału w konkursach i olimpiadach


Po ukończeniu nauki w szkole o profilu technik rolnik masz możliwość:

 • samodzielnego prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa rolnego

 • podjęcia pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z rolnictwem

 • podjęcia studiów na uczelniach wyższych


Serdecznie zapraszamy do TECHNIKUM ROLNICZEGO W T2!