TECHNIKUM LOGISTYCZNE

KIM JEST TECHNIK LOGISTYK?

To Superbohater, który zajmuje się organizowaniem i zarządzaniem procesami zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji najróżniejszych towarów. Technik logistyk planuje, organizuje, kieruje i kontroluje transport towarów, optymalizując jednocześnie czas i koszty dostawy. Tworzenie skomplikowanych terminarzy i harmonogramów ma we krwi!

Dzięki swoim niezwykłym umiejętnościom organizacyjnym potrafi zorganizować pracę nawet dla kilkuset osób na różnych etapach/szczeblach, tak by współgrały ze sobą tworząc jeden spójny i efektywny proces.

Jeśli potrafisz dobrze organizować czas? Umiesz koordynować wiele rzeczy naraz? Teraz możesz to robić zawodowo! To zawód bardzo poszukiwany, ponieważ logistycy są niezbędni w niemal każdej dziedzinie gospodarki.

KIERUNEK POLECANY JEST DLA OSÓB KREATYWNYCH I OBDARZONYCH ZDOLNOŚCIAMI PLANOWANIA.

MASZ MOŻLIWOŚĆ KSZTAŁCENIA
W ZAWODZIE


Technik Logistyk
w
formie

CYWILNEJ


Technik Logistyk
w
formie

MUNDUROWEJ


KWALIFIKACJE JAKIE ZDOBĘDZIESZ

Kwalifikacja 1: SPL.01. Obsługa magazynów

Kwalifikacja 2: SPL.04. Organizacja transportu

LABORATORIUM LOGISTYCZNE

NASZA BAZA DYDAKTYCZNA

Nasza szkoła posiada bogate zaplecze dydaktyczne. Możemy pochwalić się jedynym w Chojnicach Laboratorium Logistycznym, gdzie korzystamy z oprogramowania COMEX, L-SYSTEM, oraz Wirtualnego Laboratorium.

Każda sala w naszej szkole wyposażona jest w urządzenia multimedialne dzięki którym lekcje stają się atrakcyjniejsze i ciekawsze.

JAKIE UMIEJĘTNOŚCI ZDOBĘDZIESZ?

W trakcie nauki na kierunku Technik Logistyk zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie między innymi:

sposobów elektronicznej identyfikacji ładunków w pracowni RFID, na specjalistycznym oprogramowaniu komputerowym;

organizacji transportu i spedycji w nowoczesnej pracowni logistycznej;

zasad magazynowania oraz dystrybucji towarów na nowoczesnej, wirtualnej platformie edukacyjnej;

...a ponadto wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu;

 • monitorowania poziomu i stanu zapasów;

 • obsługi programów magazynowych;

 • prowadzenia dokumentacji magazynowej;

 • organizowania i monitorowania procesów produkcji, dystrybucji i magazynowania towarów;

 • organizowania recyklingu odpadów:

 • planowania procesów transportowych;

 • organizacji procesów transportowych;

 • dokumentacji procesów transportowych;

 • planowania i wdrażania procesów przechowywania i transportowania wytworzonych produktów;

 • obliczania kosztów dostaw i magazynowania towarów;

 • ustalania ceny za usługi transportowe;

 • prowadzenia rozliczenia z klientami krajowymi i zagranicznymi;

 • zarządzania surowcami, produktami i wyrobami w przedsiębiorstwie;

 • planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych
  i spedycyjnych i ich realizacji;

 • stosowania międzynarodowych standardów identyfikacji, monitorowania
  i rejestrowania ładunków i wymiany danych;

ODBĘDZIESZ PRAKTYKI ZAWODOWE

Nauka w Technikum to nie tylko teoria. W trakcie kształcenia weźmiesz również udział w praktykach zawodowych.

Praktyki zawodowe trwają 4 tyg. i odbywają się w miejscach zapewniających rzeczywiste warunki pracy, takich jak przedsiębiorstwa logistyczne, magazyny, centra logistyczne i centra dystrybucyjne itp.


DOKUMENTY KTÓRE MOŻESZ ZDOBYĆ

Świadectwo ukończenia szkoły

Certyfikat kwalifikacji zawodowej
– SPL.01. Obsługa magazynów
– SPL.04. Organizacja transportu
wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną po zdanym egzaminie

Państwowy dyplom zawodowy wydany przez OKE w przypadku zdania egzaminów zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie

Świadectwo dojrzałości wydane przez OKE dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny

SZKOŁA TO NIE TYLKO NAUKA!

BĘDZIESZ UCZESTNICZYĆ W

WYCIECZACH DYDAKTYCZNYCH

MOŻESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W


BĘDZIESZ UCZESTNICZYĆ

W

WARSZTATACH ROZWOJOWYCH


NA PROFILU MUNDUROWYM

POZNASZ SPECYFIKĘ DZIAŁANIA SŁUŻB MUNDUROWYCH

TWOJE PERSPEKTYWY PO ZAKOŃCZENIU NAUKI
W TECHNIKUM LOGISTYCZNYM

PRACA

Jako absolwent kierunku Technik Logistyk będziesz mógł podjąć pracę w:

działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych;

jednostkach samorządu terytorialnego (na stanowiskach specjalisty do spraw: sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję, gospodarki odpadami, planowania produkcji i zapasów, gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań, transportu wewnętrznego);

w służbie mundurowej, jako dyspozytor, spec. ds. logistyki, spec. ds. zaopatrzenia, lub w sztabach zarządzania kryzysowego;

prowadzić własną dzialaność gospodarczą


KONTYNUACJA NAUKI

Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby iść na studia. Masz wiele kierunków do wyboru, np. transport i logistyka, logistyka krajowa i międzynarodowa, lotnictwo, technologie informatyczne w logistyce, zarządzanie i inżynieria produkcji, towaroznawstwo lub inne niekoniecznie związane z dyplomem technika logistyka.ZAPRASZAMY DO TECHNIKUM NR 2


...TY TEŻ MOŻESZ ZOSTAĆ

TECHNIKIEM LOGISTYKIEM !!!