แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

การประชุม 3 วันเพื่อพูดคุย ทำกิจกรรม และร่วม

เวิร์กช็อปต่างๆ

วันที่ 1

คำอธิบายคร่าวๆ ของวันที่ 1

วันที่ 2

คำอธิบายคร่าวๆ ของวันที่ 2

วันที่ 3

คำอธิบายคร่าวๆ ของวันที่ 3

เป้าหมายของกิจกรรมนี้คือการรวมตัวผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากทั่วโลก

คำอธิบายภาพเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสในงาน

ผู้บรรยาย

[ชื่อ]

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลนี้

[ชื่อ]

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลนี้

[ชื่อ]

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลนี้

[ชื่อ]

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลนี้

[ชื่อ]

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลนี้

[ชื่อ]

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลนี้

[ชื่อ]

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลนี้

[ชื่อ]

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลนี้

สถานที่จัดงาน

[ชื่อสถานที่]

[ที่อยู่]

โปรดเขียนคำอธิบายเกี่ยวกับสถานที่จัดงานและเหตุผลที่เลือกใช้ที่นี่เพื่อจัดกิจกรรมครั้งนี้

โปรดแจ้งให้เราทราบว่าจะเข้าร่วมหรือไม่