วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

Donmueang Technical Collegeขอแสดงความยินดีกับครูผู้ควบคุมทีม นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 

ได้รับ "รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ " 

ในโครงการกองทุนการศึกษา จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 1


       วันที่ 17-18 ตุลาคม 2566  วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง นำโดยนายพิเชฏฐ์ สุคนธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย คณะผู้บริหาร ครูผู้ควบคุมทีม นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนและวิทยาลัยในโครงการกองทุนการศึกษา จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 1 ผลงานคือ การศึกษาประสิทธิภาพ รถ 4 ล้อ อเนกประสงค์ " ซึ่งได้รับ "รางวัลชนะเลิศ ระดับอาชีวศึกษา" โดยมีท่านประธานองคมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานผู้มอบถ้วยรางวัล  ณ โรงแรมรอยัล รัตนโกสินทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ร่วมสวดมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา


วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565  เวลา 18.00 น. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ร่วมกับจิตอาสา 904 ประชาชนจิตอาสา และพุทธศาสนิกชน ตั้งจิตอธิษฐาน และร่วมสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ณ วัดหลักสี่ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


รูปกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

Facebook

รูปประชาสัมพันธ์

วิดีโอประชาสัมพันธ์

📢 ข่าวประกาศ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง รับสมัครสรรหาเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดประกาศ

8/11/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ด้านบริหารทั่วไป)

รายละเอียดประกาศ

6/09/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป 

เอกสารประกาศ

31/08/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมิน

28/08/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2566 (ในเวลาราชการ)

ประกาศการรับสมัคร

16/08/2566

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1-3 และ ปวส.1-2 ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุมแคนา อาคาร 52 ปี วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

กำหนดการ (สำหรับผู้ปกครอง)

18/05/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ 1 ตำแหน่ง

รับสมัครระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ 

เอกสารประกาศ

27/04/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ภาษาอังกฤษ) 1 ตำแหน่ง

รับสมัครระหว่างวันที่ 25  - 27 เมษายน 2566 ในวันและเวลาราชการ 

เอกสารประกาศ

25/04/2566

📢 ข่าวงานทะเบียน/วัดผล/หลักสูตร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง การยื่นคำร้องขอแก้ไขผลการเรียน 0,มส. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รายละเอียดประกาศ

03/09/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา กรณีพิเศษ(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2567

รายละเอียดการรับสมัคร

03/09/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง กำหนดการเปิดและปิด ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียดประกาศ

03/09/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 ฉบับที่ 1)

ประกาศ

11/05/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง การเปิดและปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566ประกาศ

02/05/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความรู้ ความถนัดทางวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ 2)

ประกาศ

02/05/2566

📢 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา

2. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

17/05/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง)ประกาศ และ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3

เอกสารแนบ (ฉบับร่าง)

1. ประกาศประกวดราคา

2. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

3. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ต่อ)

4. เอกสารขอบเขตงาน

04/05/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง)ประกาศ และ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2

เอกสารแนบ 

1. (ร่าง)ประกาศประกวดราคา

2. (ร่าง)เอกสารขอบเขตงาน

07/04/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 1, 2, 3, 4 

เอกสารแนบ

07/04/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง)ประกาศ และ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

เอกสารแนบ

1. (ร่าง)ประกาศประกวดราคา

2. (ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

31/03/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่องประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศและ (ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 1, 2, 3, 4 

เอกสารแนบ  1, 2, 3, 4

22/03/2566

📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1-3 และ ปวส.1-2 ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุมแคนา อาคาร 52 ปี วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

กำหนดการ (สำหรับผู้ปกครอง)

18/05/2566