วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

Donmueang Technical College

พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2567

5 ธันวาคม

วันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน และครูผู้ควบคุมทีม

ที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ "การแข่งขันทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. "

ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่  35 ปีการศึกษา 2566
ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

        วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง นำโดยนายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย คณะผู้บริหาร ครู ขอแสดงความยินดีกับ นายภาณุวัฒน์  ยอดพงษา  นักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน และนางสาวธันยาพร  ตองอ่อน  ครูผู้ควบคุมทีม ที่ได้รับ รับรางวัลชนะเลิศ "แข่งขันทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช."  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 35 ปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี และได้รับเป็นตัวแทนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ต่อไป

รูปกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

Facebook

รูปประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

          วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองคู่มือการดำเนินงานและหลักสูตรการฝึกอบรม Donmueang Technical College Training Procedure Manual และ Donmueang Technical College Aircraft Maintenance Licence Training Aeroplane Turbine AMEL - (B1.1.1) Course Manual สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จึงออกใบรับรองให้วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองเป็น "สถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน"  และรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน     เลขที่ MTO-0006 ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีคุณสมบัติเบื้องต้นตามข้อบังคับในการขออนุญาตเป็นนายช่างภาคพื้นดิน (Licence)

ขอแสดงความยินดีกับครูผู้ควบคุมทีม นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 

ได้รับ "รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ " 

ในโครงการกองทุนการศึกษา จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 1

       วันที่ 17-18 ตุลาคม 2566  วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง นำโดยนายพิชเชฐ์ สุคนธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย คณะผู้บริหาร ครูผู้ควบคุมทีม นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนและวิทยาลัยในโครงการกองทุนการศึกษา จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 1 ผลงานคือ การศึกษาประสิทธิภาพ รถ 4 ล้อ อเนกประสงค์ " ซึ่งได้รับ "รางวัลชนะเลิศ ระดับอาชีวศึกษา" โดยมีท่านประธานองคมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานผู้มอบถ้วยรางวัล  ณ โรงแรมรอยัล รัตนโกสินทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วิดีโอประชาสัมพันธ์

📢 ข่าวประกาศ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง ยื่นความจำนงประมูลจำหน่ายอาหาร น้ำและเครื่องดื่ม

รายละเอียดประกาศ

25/4/2567

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง รับสมัครสรรหาเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ (แม่บ้าน และคนงานชาย)
จำนวน 2 ตำแหน่ง

รายละเอียดประกาศ

15/3/2567

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง รับสมัครสรรหาเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดประกาศ

25/12/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง รับสมัครสรรหาเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดประกาศ

8/11/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ด้านบริหารทั่วไป)

รายละเอียดประกาศ

6/09/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป 

เอกสารประกาศ

31/08/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง รับสมัครสรรหาเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดประกาศ

8/11/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ด้านบริหารทั่วไป)

รายละเอียดประกาศ

6/09/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป 

เอกสารประกาศ

31/08/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมิน

28/08/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2566 (ในเวลาราชการ)

ประกาศการรับสมัคร

16/08/2566

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1-3 และ ปวส.1-2 ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุมแคนา อาคาร 52 ปี วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

กำหนดการ (สำหรับผู้ปกครอง)

18/05/2566

📢 ข่าวงานทะเบียน/วัดผล/หลักสูตร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง  ประกาศเปิด-ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

รายละเอียด

28/04/2567

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนรต่ำกว่าเกณฑ์กำหนด (พ้นสภาพ) ปีการศึกษา 2/2566 

รายละเอียด

8/04/2567

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตร ปวช. ปวส. และ ทล.บ. ประจำปีการศึกษา 2567

รายละเอียดการรับสมัคร

11/01/2567

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่องรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตร ปวส. สาขาวิชาช่างอากาศยาน 

ประจำปีการศึกษา 2567

รายละเอียดการรับสมัคร

11/01/2567

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และเข้ามอบตัว (โควตา) กรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

รายละเอียดประกาศ

09/01/2567

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง การยื่นคำร้องขอแก้ไขผลการเรียน 0,มส. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รายละเอียดประกาศ

03/09/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา กรณีพิเศษ(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2567

รายละเอียดการรับสมัคร

03/09/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง กำหนดการเปิดและปิด ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียดประกาศ

03/09/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 ฉบับที่ 1)

ประกาศ

11/05/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง การเปิดและปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566ประกาศ

02/05/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความรู้ ความถนัดทางวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ 2)

ประกาศ

02/05/2566

📢 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการออกแบบโมเดล สามมิติ เสมือนจริง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา

2. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

3.เอกสารอื่นๆ

4/04/2567

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา

2. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

17/05/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง)ประกาศ และ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3

เอกสารแนบ (ฉบับร่าง)

1. ประกาศประกวดราคา

2. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

3. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ต่อ)

4. เอกสารขอบเขตงาน

04/05/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง)ประกาศ และ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2

เอกสารแนบ 

1. (ร่าง)ประกาศประกวดราคา

2. (ร่าง)เอกสารขอบเขตงาน

07/04/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 1, 2, 3, 4 

เอกสารแนบ

07/04/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง)ประกาศ และ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

เอกสารแนบ

1. (ร่าง)ประกาศประกวดราคา

2. (ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

31/03/2566

📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1-3 และ ปวส.1-2 ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุมแคนา อาคาร 52 ปี วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

กำหนดการ (สำหรับผู้ปกครอง)

18/05/2566