SimCon

2019


"Для тих хто "хворий" симуляційним навчанням у медицині! "

02-04 червня 2019

Вельмишановні колеги!

Маємо честь запросити Вас взяти участь у Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Симуляційне навчання в додипломній та післядипломній підготовці лікарів», яка відбудеться 02-04 червня 2019 року на базі Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України.

Конфереція внесена у реєстр 2019 р. за № 235.

Мета конференції – аналіз шляхів вдосконалення системи стимуляційного навчання в додипломній і післядипломній підготовці лікарів.

Наукова програма конференції

- Роль симуляційного навчання в системі безперервної післядипломної освіти в Україні;

- Рівні симуляційного навчання, їх методологія й оснащення симуляційних центрів.

- Вітчизняний і зарубіжний досвід освітнього процесу засобами симуляційного навчання в медицині.