Патентно-інформаційний відділ

Патентно-інформаційний відділ ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» було створено відповідно до наказу ректора від 17 квітня 2013 р. № 339, експертом-консультантом якого працював доц. В. В. Дем’яненко. У 2015 р. керівником відділу призначено канд. мед. наук А. В. Павлишина.

На сьогодні у відділі працює три фахівці з досвідом роботи у сфері інтелектуальної власності: Н. С. Устімова – провідний фахівець з питань науково-медичної інформації та авторського права; Н. Б. Хандрала – провідний фахівець з питань науково-медичної інформації; Н. В. Голодрига – фахівець відділу з питань інтелектуальної власності.

Значний внесок у розвиток інноваційної діяльності навчального закладу зробили: доц. Б. В. Голод, проф. М. О. Кашуба, доц. Б. Я. Ремінецький.

Основними завданнями патентно-інформаційного відділу є налагодження системної роботи стосовно підготовки патентно-ліцензійної документації із захисту інтелектуальної власності та авторських прав, реєстрація і подання планової звітності щодо виконання науково-дослідних робіт в університеті, організація та проведення роботи зі створення, поповнення та використання патентного фонду навчального закладу.

Відділ бере активну участь у наданні допомоги науковцям університету щодо перевірки патентної чистоти інноваційних розробок,

Керівник відділу А. В. Павлишин

Колектив відділу: Н. В. Голодрига, Н. Б. Хандрала, Н. С. Устімова, А. В. Павлишин (2016)

створених в університеті, здійснює організацію інформаційного забезпечення науково-дослідних робіт науковців навчального закладу. Відділ готує матеріали для наукових співробітників, викладачів, аспірантів і магістрів про найбільш важливі вітчизняні та закордонні досягнення у сфері науки, медицини та техніки.

Працівники відділу проводять оцінку наукового та технічного рівнів інноваційних розробок, організацію роботи із захисту державного пріоритету на науково-дослідні, дослідно-конструкторські й інші роботи, попередню експертизу інновацій на новизну. Відділ направляє, відповідно до чинного законодавства, заявки на винаходи та корисні моделі в Укрпатент, веде їх реєстрацію і облік.

Винахідницький потенціал науковців університету спрямовано на розроблення і впровадження нових перспективних способів діагностики та лікування, створення високоефективних лікарських засобів моделювання патологічних процесів, макетування оригінальних лікувально-діагностичних апаратів, приладів.

Вагомий внесок у розвиток винахідницько-раціоналізаторської діяльності університету зробили заслужені винахідники України: доц. В. В. Дем’яненко, доц. О. С. Луцук, проф. О. М. Єдинак, проф. І. Й. Галайчук, кращий винахідник Тернопільської області проф. М. С. Гнатюк.