Горкуненко Андрій Борисович

к.т.н., доцент

Робота:

Університет: ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського

Кафедра: Медичної фізики діагностичного та лікувального обладнання

Посада: доцент кафедри

Вчене звання: немає

Вчений ступінь: кандидат технічних наук

Email: horkunenkoab@tdmu.edu.ua

Освіта:

Навчальний заклад: Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя. Спеціальність: 8.05010101 "Інформаційні управляючі системи та технології. Кваліфікація: магістр

Наукова праця:

Тема дисертації: "Моделювання та методи аналізу і прогнозування циклічних економічних процесів в інформаційних системах підтримки прийняття рішень". Науковий керівник: професор, доктор технічних наук Лупенко С.А.

Спеціальність 01.05.02 - «Математичне моделювання та обчислювальні методи» (технічні науки)

Наукові інтереси:

  • Аналіз існуючих та побудова нових математичних моделей в інформаційних системах
  • Методи імітаціного моделювання в інформаційних системах
  • Моделювання інформаційних сигналів та систем
  • Розробка та застосування методів прийняття рішень в прикладних наукових задачах

Наукові публікації та рейтинги:

Опубліковано 55 наукових праць, 15 із них – статті у фахових наукових виданнях (1 за кордоном), 21 теза наукових конференцій (8 міжнародних), отримано 15 свідоцтва на авторські твори, видано 4 навчальних посібника.

Сертифікати:

  • Сертифікат First Certificate in English (FCE ), рівень володіння англійською мовою - B2.