KHO HỌC LIỆU

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG THÁI

Kho học liệu của trường tiểu học Đông Thái được xây dựng bằng Google Sites mới hoàn toàn miễn phí do Google cung cấp nền tảng.

  1. Chúng tôi chia sẻ miễn phí những tài liệu có ích để phục vụ cho công tác dạy và học.
  2. Hầu hết những tài liệu trên Kho học liệu là sản phẩm của các giáo viên, học sinh Nhà trường. Ngoài ra chúng tôi cũng chia sẻ những tài liệu do chúng tôi sưu tầm, chỉnh sửa. Rất mong nhận được sự ủng hộ, trao đổi và góp ý

nội dung tài liệu

Mẫu bài giảng Powerpoint
Mẫu bài giảng Prezi
Mẫu bài giảng E-learning
Mẫu văn bản word
Biểu mẫu
Biểu đồ
KANGAROO IKMC 2016 - Lớp 3,4.pdf
KANGAROO IKMC 2015 - Lớp 3,4.pdf
Đề thi toán học Úc - AMC 2016 - Dành cho lớp 3 - 4.pdf
Đề thi toán học Úc - AMC 2015 - Dành cho lớp 3 - 4.pdf
2016_IMAS_Round_1_MP_Pro-min.pdf
2016 IMAS_R2_Middle Primary-min.pdf