สาขาช่างอากาศยาน

(Aircraft Maintenance)

วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโน ร่วมกับ สายการบินนกแอร์

ตารางค่าใช้จ่ายของสาขาช่างอากาศยาน

ติอต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

อ.สุทิน บำรุงผล 086 392 7649, อ. ชาครี ผูกกระแส 087 077 2991

Facebook : ช่างอากาศยาน วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี I วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี

290/1 ถ.พรมแดน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 โทร 02 453 0800