Leendő elsősöknek

Beiskolázási körzetünk

Körzetünk_2017_2018.pdf

Beiskolázási nyilatkozat

Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról
Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásról
Etika hit- és erkölcstan jelentkezési lap
iranytu_ujpest_2018_2.pdf

Kedves Szülők!

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

  • a szülő/gondviselő személyi igazolványa, lakcímkártyája
  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • a gyermek TAJ-kártyája
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, ez lehet
  • óvodai szakvélemény
  • járási (kerületi) szakértői bizottság szakértői véleménye
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
  • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan. A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) a gyermek elhelyezését követően - közös szülői felügyelet hiányában is - együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, vagy megvonta (2013. évi V. törvény 4: 175. § (1)-(2)).

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 74/A. (5) bekezdése szerint a beiratkozáskor a gondviselőnek nyilatkozni kell arról, hogy az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az etika oktatását igényli a gyermeke számára.

A fenti nyilatkozatok kitöltése feltétlenül szükséges. Ezeket letöltést követően kitöltve magukkal hozhatják (szülői felügyeleti jog aláírása mindkét szülő esetén!), vagy a helyszínen is kitölthetik.

Nem körzetes leendő elsős gyerekek előzetes jelentkezése

Amennyiben nem körzetes gyermeket szeretnének az iskolánkba íratni, legyenek olyan kedvesek levélben (titkarsagkukacszigeti84.hu) jelezzék ezt felénk!Írják meg a pontos adatokat (gyermek neve, lakcíme, az édesanya neve, elérhetősége, melyik óvodába jár)! Röviden indokolják meg, hogy miért szeretnék hozzánk íratni gyermeküket, illetve melyik osztályt választanák. Köszönjük az érdeklődésüket.

Kedves Szülők!

Reméljük, segíthetjük Önöket abban, hogy megtalálják gyermekük számára az legideálisabb iskolát. Intézményünkben sport és művészeti területen indítjuk elsős osztályainkat. Amennyire idejük engedi, kérem, látogassanak el hozzánk, hogy be tudjuk mutatni iskolánkat és megismerkedhessenek pedagógiai programunkkal is. Bemutatjuk azokat a lehetőségeket, amelyeket a szigetis tanulóknak kínálunk az itt töltött 8 év folyamán, hogy minél jobban érezzék magukat iskolánk falai között.

Szeretettel várjuk Önöket és leendő első osztályos gyermeküket a "Manóvár" képességfejlesztő foglalkozásain.