ฝ่ายกิจการหอพัก

หมายเลขโทรศัพท์หอพักนักเรียน :

หอพักมรกต (ชายหน้า) 064-5019218 | หอพักบุษราคัม (ชายหลัง) 064-5019319 | หอพักไพลิน (หญิงหน้า) 062-6407051 | หอพักทับทิม (หญิงหลัง) 062-6407850