ยินดีต้อนรับสู่

ครูเกศสอนประวัติศาสตร์

มุ่งมั่นในหน้าที่ มีมนุษย์สัมพันธ์ สร้างสรรค์เพื่อองค์กร