PL

AKCES (Akademickie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych) to interdyscyplinarna jednostka Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, której celem jest wprowadzenie pozytywnej i trwałej zmiany w nauczaniu. W szczególności w sposobie nauczania matematyki oraz w zakresie wykorzystania nowych technologii informacyjnych.

Realizujemy badania naukowe i badawczo-wdrożeniowe w obszarze edukacji.

Prowadzimy rekrutację na staż/praktykę na poziomie studiów doktoranckich i magisterskich.

Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany aktualnymi projektami badawczymi, wejdź na profile ResearchGate naszych współpracowników (poniżej) i skontaktuj się bezpośrednio z nimi.

ANG

AKCES (Academic Center for Educational and Social Innovation) is an interdisciplinary unit of the SWPS University, which aims to introduce a positive and lasting change in teaching. Particularly in the way of teaching mathematics and in the use of new information technologies.

We conduct basic and applied research in the area of education.

We offer internship opportunities for PhD and MA level students.

If you are interested in current research projects, please visit the ResearchGate profiles of our collaborators and contact them directly.

Lokalna Konferencja GeoGebry i ROSE 2018.pptx

Wydarzenia:


Współpracujemy z