Урок 8: Търсене на информация по зададена тема

1. Търсачки


2. Правила за търсене

  • поставянето на ключовите думи в кавички - търси се точно по начина по който са изписани
  • знак минус пред ключовата дума - тази дума не трябва да присъства в намерените резултати
  • знак плюс пред ключовата дума - тази дума задължително трябва да присъства в намерените резултати
  • знак * - ако не сме сигурни в изписването на ключовата дума