Föräldra-

information

Information till dig som är förälder till elev på Sveaskolan

Om du har koll på hur vi arbetar på Sveaskolan har du lättare för att stötta ditt barn med skolarbetet. Här har vi samlat information som du behöver känna till.

Viktigast att få koll på först för dig som förälder är:

1. SchoolSoft, som vi använder för kontakt med dig och för att hålla koll på närvaro. Logga in dagligen!

2. Hur du förbereder dig inför ditt barns utvecklingssamtal.

Arbetet på Sveaskolan

Under sin tid på Sveaskolan kommer ditt barn att bli tonåring och nästan vuxen. Målet är att alla elever ska kunna ta ansvar för sitt eget skolarbete och därför vänder sig lärarna alltid direkt till eleverna i alla lektionsplaneringar och uppgifter. Vi ger inte heller några läxor som kräver att du hjälper ditt barn.

Vad nästan alla elever dock behöver hjälp med är uppmuntran att läsa skönlitteratur varje dag.

Några elever kan behöva mer stöttning hemifrån. Stötta genom att sätta dig bredvid eleven och intressera dig för vad hon eller han berättar om sitt arbete i Classroom.

Om ditt barn har en mobil med appar, så rekommenderar skolan dessa appar (SchoolSoft-Appen rekommenderas även till dig!)

Avtal som ska skrivas under och lämnas till skolan

1. Om datoravtal, etik och policy

2. Om hur vi arbetar tillsammans

När du vill veta mer om hur vi arbetar, kan du läsa här:

1. Om undervisningen på Svea

2. Om hur vi arbetar med kunskapskrav och IUP

3. Om kunskapskrav och bedömning

4. Om skönlitteratur och lånekort på Stadsbiblioteket

Utrustning

Alla elever behöver ha tillgång till cykel och cykelhjälm på skolan.