Beste ouders,

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. Wij zullen alles in het werk stellen om kansen te scheppen die bijdragen tot de ontplooiing van uw kind. Wij  hopen op een goede samenwerking en danken u voor het vertrouwen.