Bestyrelsesmøde 18/5 2009

Post date: Apr 22, 2009 6:12:20 AM

Deltagere:

Niels H, Jens Peter og Niels B

Dagsorden:

  1. Referat fra repræsentantskabsmøde.
  2. Arbejdsdeling
  3. Konstitution
  4. Udsmykning af buerne
  5. Isolering
  6. Øvelokale
  7. Forenings-samarbejde (Støttemidler, "Frem-medlemsskab", videns-opbygning m.v.)
  8. Frivillig fest

Arbejdsdeling

Vi blev enige om følgende arbejdsdeling, som må ændres hvis der er væsentlige indvendinger. Bemærk:

  • 2 nye punkter: Energiaflæsning og udlejnings-værtsfunktion
  • Fie har ingen punkter, men vi håber stadig hun vil deltage - f.eks i fundraising

Se http://frem.svaneke.net/bestyrelse/ansvar-2

Konstitution

Niels B - formand, Laila - regnskab

Udsmykning af Buerne

Vi kunne tænke os en "udbuds-konkurrence", men ve skal først finde penge. Niels B kontakter kommunen og Fællesrådet.

Frivillig Fest

Niels H forsøger at få en fest på benene i samarbejde med bl.a. Helle Kvanhauge, d. 13, 19 eller 20 juni.

Diverse: