Rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Sure - Suomen restonomiliitto ry

Maistraatinportti 4 A, 6. krs

00240 Helsinki

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Tietosuojavastaava, yhteydenotot toimisto@sure.fi

3. REKISTERIN NIMI

Sure - Suomen restonomiliitto ry:n jäsenrekisteri

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Sure - Suomen restonomiliitto ry:n jäsenrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon, kohdennettuun markkinointiin, jäsentapahtumiin, koulutuksiin, kokouksiin, materiaalin ja arvontapalkintojen toimittamiseen.

5. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

● Henkilön etu- ja sukunimi

● Henkilötunnus

● Sähköpostiosoite

● Puhelinnumero

● Luottamustoimet

● Työnimike

● Jäsenmaksun määrä euroina

● Kotiosoite

● Työsuhteet

● Koulutus

6. TIETOJEN SÄILYTYS

Rekisteröidyn tietoja säilytetään organisaation luoman säilytysaikasuunnitelman mukaisesti.

Jäsenrekisteritiedot säilytetään niin kauan, kun henkilö on liiton jäsen. Tietojen uusimisesta lähetetään pyyntö rekisteröidylle ennen tiedon poistamista.

7. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Antamat tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmiin. Järjestelmiin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmiin tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt ylläpitäjät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja jolle ei ole lakiperusteista käsittelyoikeutta. Kielto-oikeus sisältää oikeuden vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia. Kielto tulee tehdä kirjallisesti vapaalla hakemuksella ja toimittaa tämä henkilökohtaisesti SURE:n toimistolle etukäteen sovittuna aikana rekisteriasioista vastaavalle henkilöille. Henkilön tulee paikalle tultaessa todistaa henkilöllisyytensä ja esittää jäsenkorttinsa.

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti vapaalla hakemuksella ja toimittaa tämä henkilökohtaisesti Sure - Suomen restonomiliitto ry:n toimistolle etukäteen sovittuna aikana rekisteriasioista vastaavalle henkilöille. Henkilön tulee paikalle tultaessa todistaa henkilöllisyytensä ja esittää Akavan Erityisalojen jäsenkorttinsa. Rekisteröidyn on mahdollista saada haluamansa itseään koskevat tiedot henkilökohtaisesti Suomen Restonomien - SURE ry:n toimistolta kuukauden päästä vapaamuotoisen hakemuksen jättämisestä rekisteriasioista vastaavalle henkilölle tai rekisteriasioista vastaavan henkilön ilmoittamana aikaisempana ajankohtana.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee tehdä pyyntö kirjallisesti vapaalla hakemuksella ja toimittaa tämä henkilökohtaisesti SURE:n toimistolle etukäteen sovittuna aikana rekisteriasioista vastaavalle henkilöille. Henkilön tulee paikalle tultaessa todistaa henkilöllisyytensä ja esittää jäsenkorttinsa.

12. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa ja toimittaa ne toiselle rekisterinpitäjälle. Oikeus edellyttää, että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automatisoidusti. Rekisteröidyn tulee tehdä pyyntö kirjallisesti vapaalla hakemuksella ja toimittaa tämä henkilökohtaisesti SURE:n toimistolle etukäteen sovittuna aikana rekisteriasioista vastaavalle henkilöille. Henkilön tulee paikalle tultaessa todistaa henkilöllisyytensä ja esittää jäsenkorttinsa.

13. Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Rekisterinpitäjällä on velvollisuus ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta, jos loukkaus todennäköisesti aiheuttaa suuren riskin yksilön oikeuksille ja vapauksille.