Edunvalvonta


SURE:n edunvalvonnasta vastaa hallituskaudella 2018-2019 Janne Mönkkönen


EDUSTUKSET AKAVAN ERITYISALOISSA KAUDELLA 2017-2018


Akavan Erityisalojen työmarkkinaedunvalvonnan valmistelusta ja kehittämisestä vastaavat omilla sektoreillaan hallituksen alaiset toimielimet:

  • ammatinharjoittajien ja yrittäjien toimikunta
  • korkeakoulutoimikunta
  • kunnan neuvottelukunta
  • valtion neuottelukunta
  • yksityissektorin neuvottelukunta


SURE:n edustajia on seuraavissa toimelimissä:


Yksityissektorin neuvottelukunta

Anni Penttinen, varsinainen jäsen

Niina Pellinen, varajäsen


Korkeakoulutoimikunta

Anni Penttinen, varsinainen jäsen

Niina Pellinen, varajäsen


Kunnan neuvottelukunta

Arto Hiltunen, varajäsen


Opiskelijatoimikunta

Niina Pellinen, varsinainen jäsen


MUUT EDUSTUKSET

OPH:n matkailu- ja ravitsemispalvelujen koulutustoimikunta 2017-2019

Jäsen

Anni Penttinen, Sure - Suomen Restonomit ry jäsen

Varajäsen

Niina Pellinen, Sure - Suomen Restonomit ry jäsen