SURE ry

SURE on Akavan Erityisalojen jäsenjärjestö, jonka jäsenet ovat samalla Akavan Erityisalat ry:n jäseniä, ja sitä kautta myös Akavan jäseniä. SUREn jäsenet saavat ammatillisen edunvalvonnan ja asiantuntija-avun sekä monet muut jäsenedut oman järjestönsä ja Akavan Erityisalojen kautta.

Liiton tarkoituksena on edistää ja valvoa restonomien palkkauksellisia, oikeudellisia, ammatillisia ja yhteiskunnallisia etuja.

SURE hoitaa jäsentensä edunvalvontaa mm. toimimalla työryhmissä, antamalla lausuntoja ja kannanottoja ministeriöiden lausuntoihin sekä vaikuttamalla lainsäädännön ja muiden säännösten valmisteluun. SURE antaa taustatukea Akavan Erityisaloille sen pyrkiessä kehittämään työelämää ja ratkomaan sen ongelmakohtia.