Jäsenyys

SUREn varsinaiseksi jäseneksi voit liittyä jos olet suorittanut matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammattikorkeakoulututkinnon restonomi (AMK) tai aiemman opistoasteisen restonomitutkinnon. Jos suoritat edellä mainittua tutkintoa, voit liittyä opiskelijajäseneksi.


Liittyessäsi SUREn jäseneksi Sinun kannattaa liittyä myös työttömyyskassan jäseneksi. Kassan jäsenyys ei tuo lisäkustannuksia, sillä liiton jäsenmaksu on sama riippumatta siitä, oletko pelkästään liiton jäsen, vai kuulutko liiton kautta myös työttömyyskassaan. Työttömyyskassan jäsenenä Sinulla on mahdollisuus saada työttömyyden sattuessa ansioon suhteutettua työttömyyspäivärahaa.

Ammatinharjoittajat ja yrittäjät voivat myös liittyä SUREn jäseneksi. Akavan Erityisalat ry:n ammatinharjoittajilla/yrittäjillä on käytännössä samat jäsenedut kuin työsuhteisilla jäsenillä. Ainoastaan työttömyyskassajäsenyys puuttuu. Lue tarkempaa tietoa asiasta täältä.


SUREn ja Akavan Erityisalojen jäsenenä olet oikeutettu useisiin jäsenetuihin.


SUREn jäsenmaksu vuonna 2018 on 1,3 %.

Jäsenmaksut ovat uudistuneet siten, että vuoden 2018 alusta lähtien kaikki jäsenet maksavat jäsenmaksua.

Jäsenmaksu maksetaan ennakonpidätyksen alaisista palkkatuloista, (sis. lomakorvaukset, lomarahat ja luontoisedut, kuten mm. lounas-, auto- ja puhelinedut sekä ns. tukipaketit irtisanomistilanteessa) sekä Erityiskoulutettujen työttömyyskassan Erkon maksamista etuuksista (mm. ansiosidonnainen päiväraha, koulutuspäiväraha, vuorottelukorvaus ja koulutustuki).

Jos sinulla on useita työnantajia, esim. kaksi osa-aikaista työsuhdetta, jäsenmaksu maksetaan molemmista palkkatuloista. Jäsenmaksua ei peritä bonuksista, optioista, tulospalkkioista, päivärahoista ja kilometrikorvauksista. Jäsenmaksua ei peritä myöskään opintotuesta, apurahasta tai Kelan maksamista etuuksista.

Erityiskoulutettujen työttömyyskassan Erkon maksamista etuuksista Erko perii jäsenmaksun automaattisesti.

Jäsenmaksu kattaa SUREn, Akavan Erityisalojen sekä työttömyyskassan palvelut

Jäsenmaksut

Lisätietoa jäsenasioista tai -maksuista voit kysyä jäsensihteereiltä:

Puhelin 0800 135 370 (numero on maksuton), puhelinaika arkisin klo 9 - 14, sähköposti: jasenpalvelut@akavanerityisalat.fi