ห้องสมุด

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

ภาพและกิจกรรมต่างๆ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image


หนังสือใหม่พร้อมออกให้บริการแล้วนะคะเมื่อวันที่ 12 และ14 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ห้องสมุดได้เป็นสถานที่จัดแข่งขันเปิดพจนานุกรม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageเมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 ห้องสมุดได้รับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ ติดตามกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระเทพ ฯ