กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ตรวจสอบข้อมูลกลุ่มงานบริหารงบประมาณ (อนุญาต mail@suratham.ac.th)

านการเงิน // รับการประเมิน 9 มาตรฐาน
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
งานการเงิน // รับการประเมิน 9 มาตรฐาน
งานพัสดุ // ประชุมตรวจสอบพัสดุประจำปี
งานพัสดุ // ตรวจการจ้างอาคารเรียน 324ล./55-ก