กิจกรรม เดือนสิงหาคม

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่นี่

ใบสมัครประกวดแข่งขันวงสตริงคอมโบ.docx

ภาพกิจกรรม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image


ศิลปะการมองเห็น

ได้แก่ การวาดภาพ

การปั้น

การแกะสลัก

รวมทั้ง สถาปัตยกรรมต่างๆ

รวมเรียกว่า "ทัศนศิลป์"
ศิลปะที่แสดงออกทางเสียง

ได้แก่ "ดนตรี" หรือ "โสตศิลป์" เป็นศิลปะ

ดนตรี ได้แก่ การบรรเลงที่มนุษย์สามารถชื่นชมความไพเราะได้ด้วยการได้ยินเสียง

จากการบรรเลง ดนตรี เป็นต้นศิลปะที่แสดงทางลีลาการเคลื่อนไหว

หรือที่เรียกว่า "นาฎศิลป์"

เป็นศิลปะการแสดงต่างๆ

ซึ่งสามารถชื่นชมและมองเห็นด้วยตา

ได้แก่ศิลปะการแสดง ระบำ รำ ฟ้อน โขน เป็นต้น