การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

E Learning Online

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3


การลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่

การลงทะเบียนเข้ารับการอบรม e-Learning online ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3


1. สำหรับผู้ที่เข้ามาใช้งานครั้งแรก ให้กรอกข้อมูลที่ "แบบลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่"

2. หลังจากกรอกข้อมูลที่ "แบบลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่"เสร็จแล้วคลิกที่ "เข้าสู่ระบบ" หรือ สแกน QR Code ด้านล่างนี้เข้าสู่ระบบการพัฒนาตนเองรูปแบบออนไลน์เพื่อเลือกหลักสูตรที่ต้องการพัฒนา

3. ครั้งต่อไปเมื่อต้องการเข้ารับการพัฒนาให้คลิกที่ "เข้าสู่ระบบ" ได้เลย

<< สแกน QR Code

Carousel imageCarousel imageCarousel image


กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3