בית חינוך משותף

הר וגיא

לרישום תלמידי אזור הרישום

"של בית ספר "הר-גיא

לכיתות ח'-יב' לשנת הלימודים תש"פ לחצו כאן

לרישום תלמידי אזור הרישום

"של בית ספר "הר-גיא

לכיתה ז' לשנת הלימודים תש"פ לחצו כאן

לוחות אירועים של שתי החטיבות

מוזמנים להתעדכן בלוחות האירועים של חטיבת הביניים והחטיבה העליונה.

לוחות אלו גם מופיעים בדפים הרלוונטיים באתר.

לוח אירועים חטיבה עליונה

לוח חטיבה עליונה - תשע"ט

לוח אירועים חטיבת ביניים

חט"ב - לוח אירועים תשע"ט / דורית שבח