131 години

Иновативно средно училище
"Св. св. Кирил и Методий"
гр. Велинград

НЕКА ПРАЗНИКЪТ ДА ЗАПОЧНЕ СЕГА!

патронен празник 2020.mp4

УЧИЛИЩЕН ЕЛЕКРОНЕН ВЕСТНИК
"ПУЛС"

PULS_20_final.pdf

УЧЕНИЦИТЕ СА ВАЖНИ!

на Чонков младите колеги.mp4

Тук ще намерите дейностите, по които учениците работиха
по случай патронния празник на училището.

11 МАЙ 2020Г. - ИСУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - ВЕЛИНГРАД