เมื่อผู้บริจาคได้ทำการโอนเงินผ่าน บัญชีเลขที่ 910-0-75718-7 ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี เงินบริจาคเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตูลวิทยา เรียบร้อยแล้วให้กรอกข้อมูล ในลิงค์ด้านบน กรอกข้อมูลผู้บริจาค เพื่อทางโรงเรียนได้ดำเนินการตรวจสอบ เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน และใบลดหย่อนภาษี ต่อไป