Reglementen

Stura heeft de vorm van en feitelijke vereniging die wordt ondersteund door de vereniging zonder winstoogmerk (vzw) Studentenraad KU Leuven.

  • Ondernemingsnummer: 534.592.536
  • Maatschappelijke zetel: 's Meiersstraat 5, B-3000 Leuven
  • Rekeningnummer: IBAN BE24 0688 9758 0938, BIC GKCCBEBB

Op deze pagina vind je volgende documenten terug:

  • Statuten van de vzw Studentenraad KU Leuven, laatste wijziging goedgekeurd op 2 mei 2013
  • HR van de feitelijke vereniging Studentenraad KU Leuven, laatste wijziging goedgekeurd op 22 mei 2015
  • Participatiereglement, laatste wijziging goedgekeurd op 21 oktober 2016

Dit reglement verduidelijkt de procedures waarop studentenparticipatie aan de KU Leuven georganiseerd word. Het reglement behandelt o.a. de samenstelling van participatiecommissies en de te volgen verkiezingsprocedure. Vragen m.b.t. de interpretatie van dit reglement kunnen gericht worden aan participatie@stura.be.

  • Reglement rectorverkiezing, laatste wijziging goedgekeurd op 6 september 2016

Dit reglement behandelt de procedure die binnen de studentenfractie gehanteerd wordt en verduidelijkt o.a. de machtiging van kiesgerechtigden. Vragen m.b.t. de interpretatie van dit reglement kunnen gericht worden aan rectorverkiezing@stura.be